Hogyan kell összehívni az első egyezségi tárgyalást?

Az adós – a csődeljárás kezdő időpontjától számított 45 napon belüli időpontra – összehívja a hitelezőket, egyezségi tárgyalást tart, amelyre a vagyonfelügyelőt és a nyilvántartásba vett hitelezőit közvetlenül is, a további hitelezőket pedig hirdetmény útján hívja meg. A tárgyalás időpontját úgy kell kitűzni, hogy a vagyonfelügyelő eleget tudjon tenni a a fizetésihaladék-meghosszabbítás közzételének kezdeményezésével kapcsolatos feladatainak. A tárgyalás időpontjáról a legfőbb döntéshozó szervet is értesíteni kell.
A meghívót és mellékleteit legalább 8 munkanappal a tárgyalást megelőzően kell a meghívottakhoz eljuttatni, a hirdetményt pedig a fizetési haladék közzétételétől számított 8 munkanapon belül két országos napilapban kell közzétenni, és az adós gazdálkodó szervezet honlapján is (ha van honlapja) közzé kell tenni. Ennek elmulasztása esetén a bíróság – bármely hitelező vagy a vagyonfelügyelő kérelmére elrendeli, hogy a vagyonfelügyelőt az adós gazdálkodó szervezetben együttes cégjegyzési és a bankszámlák felett együttes rendelkezési jog illesse meg.
A hirdetménynek tartalmaznia kell:
– az adós nevét és székhelyét, cégjegyzékszámát,
– a csődeljárás kezdő időpontját,
– a tárgyalás helyét és idejét,
– az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy az iratokat a hitelezők a tárgyalás előtt hol tekinthetik meg.

Témakör: Csődeljárás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: feketelista, egyezségi tárgyalás, adós, csődeljárás, vagyonfelügyelő