Mit tartalmaz a közbenső mérleg?

Ha a felszámolási eljárás során a hitelezők igényeinek kielégítéséhez elegendő pénzeszköz folyt be, a felszámoló a követelések bejelentésére megadott határidő letelte után, közbenső felszámolási mérleget készíthet. A közbenső mérleg tartalmazza a gazdálkodó szervezet tevékenységet lezáró mérlegének, továbbá a nyitó felszámolási mérleg adatait is. A közbenső mérleget a Csődtv. 52. §-ának (4) bekezdésében meghatározott bontásban kell elkészíteni. A szöveges jelentésnek tartalmaznia kell a tevékenységet lezáró mérleg és a közbenső mérleg eltéréseinek, valamint a bevételek és költségek alakulásának részletes magyarázatát.
A felszámolás kezdetétől évente a közbenső mérleg elkészítése kötelező.
A felszámolás várható költségeire és a vitás hitelezői igények fedezetére a közbenső mérleg alapján tartalékot kell képezni. A tartalékon felüli pénzvagyon terhére a jogerős bírósági, hatósági határozaton alapuló vagy a nem vitatott hitelezői követelések részben vagy egészben kielégíthetők.

Témakör: Felszámolási eljárás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: közbenső mérleg, felszámolási eljárás, felszámolás