Mit tartalmaz a megszüntetési eljárást megindító végzés?

A megszüntetési eljárás megindításáról szóló végzést a cégbíróság – a kézbesítés mellőzésével – a Cégközlönyben közzéteszi, és ezzel egyidejűleg a megszüntetési eljárás megindításának tényéről elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot. A végzésnek felhívást kell tartalmaznia arra, hogy akinek a cég székhelyére, működésére (ideértve azt az esetet is, ha a cég ellen per van folyamatban), illetve a képviselő lakóhelyére vonatkozó adatról tudomása van, azt a közzétételtől számított harminc napon belül a cégbíróságnak jelentse be. A végzésnek felhívást kell tartalmaznia arra is, hogy a cég hitelezői és az egyéb érdekeltek a cég általuk ismert ingó vagy ingatlan vagyonára vonatkozó adatokat – hitelezők esetében hitelezői igényüket is megjelölve – harminc napon belül jelentsék be.

Témakör: Cégtörlés tartalmi kérdései

Tárgyszavak: megszüntetési eljárás, eljárást megindító végzés, cégbíróság