Mivel jár a csődegyezség elmaradása?

Ha az egyezség nem jött létre, vagy az nem felel meg a törvényben foglaltaknak, a bíróság a csődeljárást megszünteti, ezt követően a felszámolási eljárásban hivatalból állapítja meg az adós fizetésképtelenségét, és elrendeli az adós felszámolását.
A vagyonfelügyelő megbízatása a felszámoló tevékenységének megkezdéséig meghosszabbodik, az adós továbbá a felszámolási eljárás alatt nem kérhet a bíróságtól fizetési haladékot. A vagyonfelügyelőt ezen időszakra megillető díj előlegezésére az adós köteles, ennek megfizetéséért az adós legalább többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosa kezesként felel.

Témakör: Csődeljárás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: feketelista, csődegyezség elmaradása, bíróság, vagyonfelügyelő