Terheli-e írásbeli válaszadási kötelezettség az ügyfélszolgálatot?

Az ügyfélszolgálat minden esetben köteles a vállalkozás panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglalni, és a fogyasztónak a panasz beérkezését követő tizenöt napon belül megküldeni, kivéve ha a fogyasztó panaszát személyesen jelenti be, és a vállalkozás az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz.
Az ügyfélszolgálat a fogyasztói panaszok intézése és a fogyasztók tájékoztatása során köteles együttműködni a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetekkel.

Témakör: Fogyasztóvédelmi elmarasztalás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: írásbeli válaszadási kötelezettség, ügyfélszolgálat