Mit jelent a versenykorlátozás tilalma alóli csoportos mentesülés?

A megállapodások meghatározott csoportjait a kormány rendeletben mentesítheti a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma alól [például 19/2004. (II. 13.) Korm. rendelet a gépjárműágazatban a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól való mentesítéséről].
Nem vonatkozik csoportos mentesülés a megállapodásra, ha a megállapodás és az érintett piacon érvényesülő további hasonló megállapodások együttes hatásaként nem teljesülnek azok a feltételek, amelyek alapján az adott megállapodás az 1996. évi LVII. törvény szerint mentesülne a tilalom alól. A Gazdasági Versenyhivatal eljárása során ilyen esetben megállapíthatja, hogy a csoportos mentesülés kedvezménye a jövőre nézve nem vonatkozik a megállapodásra. Ekkor bírság kiszabásának nincs helye.

Témakör: Versenyfelügyeleti elmarasztalás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: erőfölénnyel való visszaélés, indokolatlan előny