Mikor indul meg az adóvégrehajtás?

Az adóhatóság (NAV) felhívhatja az adózót, az adó megfizetésére kötelezett személyt (vagyis az adóst) az adótartozás megfizetésére. Eredménytelen felhívás esetén megindítja a végrehajtást. A végrehajtási eljárás a végrehajtási cselekmény foganatosításával indul.
Az adótartozás behajtása érdekében a tartozást megállapító vagy nyilvántartó adóhatóság (NAV) a végrehajtható okirat alapján haladéktalanul intézkedik a végrehajtás iránt.
Az adóigazgatási eljárásban végrehajtható okirat:
a) a fizetési kötelezettséget megállapító jogerős hatósági határozat (végzés),
b) az önadózás esetén a fizetendő adót (adóelőleget) tartalmazó bevallás,
c) a behajtási eljárás során a behajtást kérő megkeresése,
d) az adózóval közölt adóhatósági adómegállapítás.
Az okirat végrehajthatóságához külön intézkedésre (záradékolás, végrehajtási lap kiállítása stb.) nincs szükség. Az adótartozás után felszámított pótlék, kamat az adótartozásra vonatkozó végrehajtható okirat alapján hajtható végre.

Témakör: Adóvégrehajtás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: végrehajtás, APEH, adóhatóság, adós