Ki indíthat törvényességi felügyeleti eljárást?

A törvényességi felügyeleti eljárás során a cégbíróság hivatalból vagy kérelemre jár el.
A cégjegyzékben szereplő adatokra vonatkozóan törvényességi felügyeleti eljárást csak az indíthat, aki a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 65–70. § alapján a cégbejegyzést (változásbejegyzést) elrendelő végzés hatályon kívül helyezése, a cégalapítás érvénytelenségének megállapítása iránti per megindítására, valamint a létesítő okirat módosítása érvénytelenségének megállapítása iránt perindításra nem jogosult. (A cégbejegyzést – változásbejegyzést – elrendelő végzés hatályon kívül helyezése iránt az ügyész, valamint az indíthat pert, akire a végzés rendelkezést tartalmaz, a cégalapítás érvénytelenségének, valamint a létesítő okirat módosítása érvénytelenségének megállapítása iránti per megindítására az ügyész, illetve az jogosult, aki jogi érdekét valószínűsíti.)

Témakör: Cégtörlés tartalmi kérdései

Tárgyszavak: törvényességi felügyeleti eljárás, cégbíróság, cégjegyzék