Meddig vitathatja az adós a követelést?

Amennyiben a felsorolás első bekezdésében meghatározott iratokat postán küldték, azt a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetében pedig – ellenkező bizonyításig – a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni. Az adós vitatásának legkésőbb a hitelező fizetési felszólításának kézhezvételét megelőző napig írásban van helye. Amennyiben az adós vitatása elkésett, a tartozás kiegyenlítése nem minősül tartozás-elismerésnek, az a teljesítés polgári peres eljárásban történő visszakövetelését nem zárja ki.

Témakör: Felszámolási eljárás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: adós, vitatott követelés