Melyek a cégvezető kötelezettségei a felszámolás elrendelését követően?

A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetője köteles a felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal záróleltárt, valamint éves beszámolót (egyszerűsített éves beszámolót) készíteni, azt a felszámolás kezdő időpontját követő 30 napon belül a felszámolónak és az adóhatóságnak átadni és nyilatkozni arról, hogy az az adós vagyoni helyzetéről valós és megbízható képet ad, továbbá nyilatkozni arról is, hogy a mérleg elfogadása óta az adós vagyoni helyzetében milyen lényeges változások történtek,
A nem selejtezhető és titkos minősítésű iratokról iratjegyzéket kell készíteni, és azokat, az irattári anyagot, valamint a vagyont leltár szerint átadni a felszámolónak, a folyamatban lévő ügyekről, eljárásokról tájékoztatást adni, továbbá nyilatkozni arról, hogy valamennyi vagyontárgyra, iratra vonatkozóan teljesítette az átadási kötelezettségét.
A felszámolás kezdő időpontjától számított 30 napon belül a felszámolónak és az illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek nyilatkozatot kell tenni arról, hogy maradtak-e fenn olyan környezeti károsodások, környezeti terhek, melyekből bírságfizetési vagy egyéb fizetési kötelezettség, a károsodások, illetve terhek rendezéséhez szükséges kiadás származhat.
A felszámolónak tájékoztatást kell adni minden az 1991. évi XLIX. törvény (Csődtv.) 40. §-a (1) bekezdésének a) pontja tárgyát képező jogügyletről, illetve kötelezettségvállalásról.
Haladéktalanul tájékoztatni kell a felszámolás elrendeléséről a munkavállalókat, illetve a szövetkezeti tagokat, valamint a szakszervezeteket, az üzemi tanácsot (üzemi megbízottat),
A felszámolás kezdő időpontját követő 30 napon belül tájékoztatni kell a felszámolás elrendeléséről a Csődtv. 57. §-a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott követelések jogosultjait.
A felszámoló kérésére az adós felszámolás előtti tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást kell adni, a felszámoló tevékenységét pedig elő kell segíteni.

Témakör: Felszámolási eljárás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: felszámolás, felszámoló, cégvezető kötelezettségei, felszámolás elrendelése