Milyen információkat tesznek közzé a fogyasztóvédelmi hatóság határozataiból?

A közétett dokumentumnak tartalmaznia kell:
– a közzététel napját,
– a közzététel e törvény szerinti jogcímét,
– a jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalást,
– az eljáró hatóság megnevezését,
– az ügy számát és tárgyát,
– a jogsértő vállalkozás nevét és székhelyét,
– a megállapított tényállást,
– a megsértett jogszabályi rendelkezések megjelölését,
– a határozat, illetve a végzés rendelkező részét, ide nem értve jogerős határozat, végzés esetén a jogorvoslatról szóló rendelkezést, valamint
– a határozattal, illetve végzéssel szembeni jogorvoslati eljárás tényét.
A fogyasztóvédelmi hatóság a jogorvoslat során hozott és a közzétett határozat, illetve végzés érdemében változást eredményező döntés tudomására jutásakor – a határozat, illetve végzés közzétételével megegyező módon – közzéteszi:
– a jogorvoslattal érintett határozatra, illetve végzésre vonatkozó (5) bekezdés szerinti információkat,
– a jogorvoslat során hozott döntést, annak rövid indokolását, valamint
– a közzététel napját.

Témakör: Fogyasztóvédelmi elmarasztalás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: fogyasztóvédelmi hatóság, határozat, közzététel