Milyen információkat tesznek közzé a fogyasztóvédelmi hatóság határozataiból?

A közétett dokumentumnak tartalmaznia kell:
— a közzététel napját,
— a közzététel e törvény szerinti jogcímét,
— a jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalást,
— az eljáró hatóság megnevezését,
— az ügy számát és tárgyát,
— a jogsértő vállalkozás nevét és székhelyét,
— a megállapított tényállást,
— a megsértett jogszabályi rendelkezések megjelölését,
— a határozat, illetve a végzés rendelkező részét, ide nem értve jogerős határozat, végzés esetén a jogorvoslatról szóló rendelkezést, valamint
— a határozattal, illetve végzéssel szembeni jogorvoslati eljárás tényét.
A fogyasztóvédelmi hatóság a jogorvoslat során hozott és a közzétett határozat, illetve végzés érdemében változást eredményező döntés tudomására jutásakor — a határozat, illetve végzés közzétételével megegyező módon — közzéteszi:
— a jogorvoslattal érintett határozatra, illetve végzésre vonatkozó (5) bekezdés szerinti információkat,
— a jogorvoslat során hozott döntést, annak rövid indokolását, valamint
— a közzététel napját.

Témakör: Fogyasztóvédelmi elmarasztalás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: fogyasztóvédelmi hatóság, határozat, közzététel