Mivel jár, ha a vállalkozás nem tesz eleget a békéltetőtestület határozatának, illetve ajánlásának?

Ha a vállalkozás a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a békéltetőtestület – a fogyasztó nevének megjelölése nélkül – jogosult a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét – legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével – nyilvánosságra hozni.
Ha a vállalkozás a tanács kötelezést tartalmazó határozatát vagy a határozattal jóváhagyott egyezséget a teljesítési határidőn belül nem hajtja végre, a fogyasztó kérheti a bíróságtól a tanács határozatának végrehajtási záradékkal történő ellátását.

Témakör: Fogyasztóvédelmi elmarasztalás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: vállalkozás, békéltetőtestület határozata