Miről dönt a bíróság a felszámolás befejezésekor?

A bíróság a felszámolási zárómérleg és a vagyonfelosztási javaslat alapján végzéssel határoz a költségek viseléséről, a felszámoló díjazásáról, a hitelezők követelésének kielégítéséről, a bankszámlák megszüntetéséről és a központi értéktár megkeresésével az adós által kibocsátott értékpapírok érvénytelenítéséről, valamint kötelezi a felszámolót a még szükséges intézkedések megtételére. Ezzel egyidejűleg dönt a felszámolás befejezéséről és az adós megszüntetéséről, továbbá rendelkezik az adós leányvállalatának, illetve tröszt esetén a tröszti vállalatnak a megszüntetéséről is.
Ha a felek egyezséget kötöttek, a bíróság az egyezséget jóváhagyó végzésben dönt a felszámolási eljárás befejezéséről, a felszámoló díjazásáról, a költségek viseléséről és az egyezségi megállapodásból kizárt hitelezők követeléseinek kielégítéséről.
A bíróság jogerős végzését közzéteszik a Cégközlönyben, és megküldi k azoknak a szerveknek, amelyeket a bíróság a felszámolás megindításáról értesített.
A felszámolási eljárás befejezéséről hozott végzés ellen nincs helye felülvizsgálatnak.

Témakör: Felszámolási eljárás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: bíróság, felszámolás költségeinek viselése, felszámolási eljárás